We helpen slimme kinderen in Ghana

Het is onze missie om toekomstige leiders te ondersteunen door hen vanaf jonge leeftijd te scholen en te vormen in een kwalitatief goede en inspirerende leef- en leeromgeving.

Sinds 2017 bouwt de regering aan het plan om over zes jaar de middelbare school gratis te laten zijn. Voorlopig kunnen de scholen door de enorme toeloop van leerlingen en gebrek aan geld, leraren en middelen geen kwaliteit bieden. Niet alle kinderen worden toegelaten, sommige ouders betalen extra en krijgen voorkeursbehandeling, kinderen stoppen na een jaar. De leerplicht loopt nu tot de leeftijd van 15 jaar maar wordt niet gehandhaafd. Het middelbaar onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven op dure, goed georganiseerde private scholen. Veel kinderen moeten met hun arme ouders meewerken en kunnen de private school niet betalen. Wij zijn van mening dat we een verschil kunnen maken door de slimste en meest gemotiveerde kinderen te helpen die niet over de financiële middelen beschikken om aan de beste middelbare school te beginnen en deze af te maken.

Selectie proces

Wanneer er voldoende geld in kas is om zes jaar privaat middelbaar onderwijs te betalen, selecteren we kinderen. Ze voltooien een toelatingsexamen via een intelligentietest, een vragenlijst, een interview en achtergrondcheck om hun talent en behoeftigheid te bepalen. Het doel is een hechte gemeenschap van SmartKids te vormen die op den duur de organisatie zelf draait. Voor makkelijk overleg moeten kinderen dichtbij elkaar wonen en daarom worden kinderen in de landelijke regio rond de stad Kumasi geselecteerd. Na de middelbare school kunnen SmartKids betrokken blijven en meebouwen.

Toegezegde ondersteuning

De geselecteerde kinderen die het programma starten, beloven schriftelijk om de SmartKids Foundation geldelijk te ondersteunen en deel te nemen aan het proces tijdens hun toekomstige beroepsleven. Met deze belofte helpen ze volgende kinderen om hun school af te maken. In dat licht is het goed om te zien dat de meeste bestuursleden van de stichting in Ghana voormalige SmartKids zijn.

Dr. Rashid, tegenwoordig werkzaam in een ziekenhuis
Rashid in 2004 als een van de eerste SmartKids kinderen

Ze maken de volgende stap

Nadat de kinderen de middelbare school hebben afgemaakt met hun bewezen talent, vinden de meesten van hen sponsoring en financiering of een persoonlijke sponsor via de stichting, om naar een universiteit of hogeschool te gaan om er bachelor of beroepsopleiding te krijgen, om dokter, manager, leraar te worden of een ander beroep te leren. Een goed voorbeeld hiervan is Rashid, als een van de eerste SmartKids. Hij beëindigde zijn middelbare school als landelijk nummer twee van zijn jaar. Na het vinden van een beurs is hij nu een arts in een ziekenhuis.

“Want we moeten ernaar streven om terug te geven aan de samenleving als we willen dat de toekomstige generatie onze inspanningen overtreft om de wereld een betere plek te maken. En totdat deze ambitie uiteindelijk waar geworden is, zal ons doorzettingsvermogen van verheven invloed zijn, door dik en dun, de hele dag en nacht. We werken naar ons doel met al onze macht. “
 

Dr. Abdul Rashid Abdulai

“Als je het mij vraagt, is alles mogelijk. Als je ervoor gaat!”