Ontwikkelingshulp zou zichzelf overbodig moeten maken

We helpen slimme kinderen om na de basisschool de volgende stap in hun opleiding te zetten door de kloof te overbruggen tussen de basisschool en de universiteit.

Je moet ergens beginnen

Over de hele wereld zijn er veel kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. We willen dat probleem oplossen, maar we zijn niet in staat om dat te doen. Het probleem is te groot voor de grote internationale organisaties, laat staan voor een kleine organisatie zoals de SmartKids Foundation. Daarom richten we ons op een selecte groep arme, slimme en goed gemotiveerde kinderen die de financiering voor hun opleiding niet kunnen vinden. Met het idee dat je ergens moet beginnen.
Geef mensen gereedschap, leer ze het gebruiken, draag kennis over en maak hen zelfstandig.

In de vorige eeuw bestond “Ontwikkelingshulp” vaak uit geven van goederen.

Na tientallen jaren van ontwikkelingshulp en samenwerking dachten hulpverleners:  “geef de mensen daar gereedschap en kennis en leer ze het gebruiken.
Maar om een industrie te creëren die een bevolking kan voeden, moet men rekening houden met internationale beperkingen, vervuiling, overbevissing, financiën, logistiek, enzovoort. Dus we geloven dat de volgende stap zou moeten zijn om mensen in de ontwikkelingslanden te leren hoe ze hun eigen problemen kunnen oplossen. Zeer intelligente jongeren achten wij het meest geschikt om dit idee in de praktijk te brengen. Deze kinderen hebben het grootste potentieel om de nieuwe leiders, denkers en intellectuele elite van hun land te worden en zullen hun landen echt vooruit kunnen helpen, mits ze goed opgeleid zijn. Daarom zijn zij de doelgroep van de SmartKids Foundation. SKF vult dat in door zes jaar Vwo-opleiding te betalen voor de armste kinderen die de beste van de klas zijn op de basisschool en aanleg voor leiderschap hebben. Na een goede opleiding kunnen zij van binnenuit hun familie, gemeenschap en land verbeteren. De SmartKids vormen een gemeenschap die op den duur zelf verantwoordelijk is voor selectie en begeleiding van nieuwe Kids.

"Moeten we ons niet allemaal als vriendelijke buren gedragen in een wijk met de naam aarde?"