Wij zijn een organisatie met publiek nut

De SmartKids Foundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen van de Belastingdienst.

Omdat SmartKids wordt toegekend als ANBI, kunnen giften aan SmartKids geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Met een periodieke gift van ten minste vijf jaar profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, downloadt u de donatieovereenkomst. Stuur het ingevulde formulier naar info@smartkidsfoundation.nl of naar SmartKids Foundation, Burgemeester Postweg 12, 1121 JB Landsmeer. Nadien ontvangt u een ondertekend exemplaar voor uw eigen administratie. Zie voor meer informatie over de belastingvoordelen de site van de Belastingdienst.

Naam

Statutaire naam: Stichting SmartKids
Merknaam: SmartKids Foundation
KvK-nummer: 04067316
RSIN-nummer: 816235612
Bankgegevens: NL04 INGB 0009474229
Swift / BIC-code: INGBNL2A

Contact details

Stichting SmartKids
Burgemeester Postweg 12
1121 JB Landsmeer
Nederland
Telefoon: +31 20 482 45 11
Mail: info@smartkidsfoundation.nl

Doel

SmartKids wil de armoede in de wereld verminderen. De Foundation probeert dit te bereiken door slimme kinderen die niet over de middelen beschikken de kans te geven om daar een secundair en hoger onderwijs af te maken. In ruil beloven ze schriftelijk om deze stichting te ondersteunen en deel te nemen aan het proces tijdens hun toekomstige beroepsleven.

Beleidsplan

Het doel is om elk jaar 6 nieuwe kinderen te sponsoren voor een periode van 6 jaar, gemiddeld in totaal 36 gesponsorde kinderen op een bepaald moment. 105 Kinderen zijn al afgestudeerd en meer dan 95% van het inkomen wordt rechtstreeks besteed aan onderwijsuitgaven. De andere 5% indirect. Het is onze missie om toekomstige leiders te ondersteunen, door hen vanaf jonge leeftijd op te voeden en te voeden.

Onze fondsenwervingsstrategie is gericht op bedrijven, consumentendonaties en deelnemers die met hun expertise, netwerk of vrijwilligerswerk doneren aan de stichting. Donaties met een bepaald doel zijn gereserveerd in ons Kredietfonds en worden alleen gebruikt voor overeengekomen doeleinden. Alle beschikbare kapitaal staat gratis ter beschikking van SmartKids Foundation op haar bankrekeningen.

 

Executive en Raad van Commissarissen

De Executive Board van de SmartKids Foundation bestaat uit
Voorzitter: Wouter Hazenberg,
vicevoorzitter / secretaris: Rieke Koning,
penningmeester & coördinator: Ruud Nassette,
bestuurslid: Rob Hazenberg,
bestuurslid: Rosanne Gunterman-Weber.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en hun leden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag en daadwerkelijke activiteiten

Op onze website is het laatste nieuws over onze activiteiten beschikbaar, zie de jaarverslagen op de pagina Verantwoording en rapportage.