De SmartKids Foundation heeft recentelijk financiële ondersteuning gekregen vanuit de bancaire sector. De ASN foundation van de ASNBank heeft toegezegd een groep van 15 SmartKids te ondersteunen gedurende een periode van drie jaar.

De ASNBank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASNBank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASNBank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASNBank heeft bijna 540.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van ruim € 10 miljard.

De ASNBank maakt deel uit van SNS REAAL.

  Meer informatie over de ASNbank : click hier

Meer informatie over de ASN Foundation : click hier

In navolging van groepen, die worden ondersteunt door foundations van ASML, Achmea/Eureko  en de Turing Foundation, zal er een ASN bank groep van 15 SmartKids ontstaan, die direct zal worden ondersteunt.

Het bestuur van de SmartKids Foundation is onverminderd op zoek naar organisaties, die dit zeer goede voorbeeld zullen gaan volgen.